Dne 8. 10. 2015 obdržela škola Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace na  projekt podaný v rámci výzvy 57 z OP VK – ESF. Projekt byl podán na MŠMT pod názvem Školní dílny Mohelnice. Realizace projektu je od 1. 9.  do  31. 12. 2015.