Naše škola v době  1. 7.  –  31. 12. 2015 realizovala projekt Mohelnice mezinárodně!, který je spolufinancován  Evropským sociálním fondem a  státním rozpočtem České republiky z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o 9 šablon, které zahrnují tzv. stínování – náslechy pedagogů ve škole stejného typu v zahraničí, jazykový kurz angličtiny a čtenářské dílny. Šablony čtenářských dílen byly realizovány v České republice, ostatní v Anglii.