V  roce 2009 byla v jedné z našich učeben v prvním patře nainstalována interaktivní tabule, která je ideálním spojením klasické tabule a počítače a má široké spektrum využití. Přináší nové možnosti, jak posunout klasické způsoby výuky o krok dále. Namísto zaprášené tabule se nabízí elektronická varianta, která svou využitelností překračuje klasickou podobu hodiny. Výuka s interaktivní tabulí se pro žáky stává mnohem atraktivnější a zajímavější. Učitel snadněji upoutá jejich pozornost. Všichni žáci se mohou aktivně zapojit do výuky. Interaktivní tabule je velmi vhodnou pomůckou při výuce žáků s tyflopedickými, surdopedickými, somatopedickými, ale i kombinovanými vadami. Umožňuje zvětšit písmo i obrázky, odstraňuje problémy obvyklé při psaní křídou či perem apod.        

Ve školním roce 2009/2010 byly zakoupeny nové  multimediální interaktivní učebnice pro 1. a  2. stupeň  ZŠ.  Interaktivní učebnice – určená pro práci na interaktivní tabuli – je vytvořena z tištěné verze, která je doplněna o interaktivní cvičení, video a audio ukázky, fotografie, doplňkové informace a odkazy na webové stránky související s učivem.

V roce 2011 byla v rámci projektu EU-PENÍZE ŠKOLÁM zakoupena a nainstalována další interaktivní tabule. Nová interaktivní učebna byla zřízena ve druhém patře naší školy.