Žáci naší školy mohou být zařazeni v době před a po vyučování do oddělení školní družiny pro základní školu a základní školu speciální. Pracují podle ŠVP „Veselý vláček“ a „Klíček“.

 Do oddělení školní družiny pro základní školu jsou přednostně přijímáni žáci prvního stupně.

 Hlavní náplní oddělení školní družiny pro základní školu jsou pracovní, výtvarné, hudební a pohybové činnosti. Dle potřeby je zařazován odpočinek a relaxace na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil, máme možnost využít k tomuto účelu místnost Bazální stimulace.

Zábavnou formou procvičujeme paměť, pozornost, zařazujeme různé vědomostní hry a soutěže, práci s časopisem a knihou.

Do programu je zařazen i pobyt venku – vycházky po okolí, sportovní aktivity na školním hřišti apod.

 Hlavní náplní oddělení školní družiny pro základní školu speciální je pracovní, výtvarná, hudební a pohybová činnost a upevňování sebeobsluhy. Důležitou součástí jsou odpočinkové  a relaxační aktivity.

 Po vyučování chodí žáci v rámci školní družiny společně na oběd.  

Činnosti v oddělení školních družin probíhají organizovaně, individuálně, příp. spontánně.