Černobílá kopie stránky formátu A4 1,50 Kč
Černobílá oboustranná kopie formátu A4 3 Kč
Černobílá kopie stránky formátu A3 3 3 Kč
Černobílá oboustranná kopie formátu A3 6 Kč
Vystavení duplikátu vysvědčení 100 Kč
Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
Poštovné dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy zdarma