Dne 16. 6. 2022 MŠ uskutečnila výlet do herních prostor „Amazonie“ v Olomouci. Školní výlet byl zaměřen na sportovní a herní vyžití dětí. Poznávaly nové herní prvky a seznamovaly se s novými aktivitami. Nejvíce se jim zalíbila prolézačka plná průchodů, sítí, tobogánů a skluzavek. Potěšila je také velká trampolína a kuličkový bazén. Děti měly možnost si zazávodit na šlapacích autech. K dispozici jim byly důmyslné interaktivní hrací prvky, díky kterým si procvičovaly nejen pohybové, ale i kognitivní schopnosti. Dětem se v herně zalíbilo tak, že její prostory nechtěly opustit. Nakonec se nechaly zlákat malou odměnou v podobě zmrzlinky a příslibem, že se jistě brzy do herny vrátíme.