Obecně prospěšná společnost Hvězdička vznikla dnem zápisu u Krajského soudu v Ostravě.

Zakladatelem společnosti je Mgr. Eva Bergová.

Ředitelkou společnosti je Mgr. Kateřina Koutná.

Finanční a hmotné prostředky společnosti spravuje Správní rada.

Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada.

Cílem společnosti je zkvalitňování péče o postižené děti a žáky Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4.

Zdroje společnosti jsou tvořeny finančními a věcnými příspěvky (dary) od fyzických a právnických osob, státních orgánů, popř. jiných subjektů, jakož i příjmy z vlastních akcí pořádaných společností.

Finanční prostředky se ukládají na účet společnosti u Komerční banky č.

70436 – 811/0100

Prostředky společnosti jsou používány zejména k těmto účelům:

  • pořizování kompenzačních vyučovacích a zdravotních pomůcek
  • vzdělávací, kulturní a sportovní programy a akce