Kontaktní osoby školy

FUNKCE JMÉNO TEL. ČÍSLO
kancelář školy 583 430 046
ředitelka školy
Mgr. Jaroslava Horčičková 778 451 261
zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Koutná 732 437 773
samostatná referentka Jana Reinerová 778 451 262
hospodářka školy Věra Snášelová 773 775 965

Informace o škole

Název a adresa školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice
Masarykova 4, 789 85 Mohelnice
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Horčičková
Právní forma: příspěvková organizace
Telefon: 583 430 046, 773 775 965, 778 451 261, 778 451 262
E-mail: skola@szm-mohelnice.cz
Webové stránky: https://www.szm-mohelnice.cz/
IČO: 603 41 777
IZO: 610 551 353
Zřizovatel: Olomoucký kraj