Jmenování do funkce ředitelky školy

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v...

Podatelna školy

Podatelna školy Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Otevřeno:Pondělí - Pátek  7:00-11:30  12:30 - 14:30 a) Adresa podatelny:  Masarykova...

Informace o škole

Název a adresa školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola MohelniceMasarykova 4, 789 85 MohelniceŘeditelka školy:Mgr. Jaroslava HorčičkováPrávní forma:příspěvková organizaceTelefon:583 430 046, 773 775 965, 778 451 261, 778 451...

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy. Částka, do jejíž výše se úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadovat, je 100,- Kč. Informace poskytované orgánům veřejné...