Dne 18. 3. 2022 proběhl na naší škole vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Cílem této akce bylo zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Zúčastnili se všichni žáci školy. Vzdělávací program byl velmi pestrý, lektor prokládal mluvené slovo krátkými filmy o třídění odpadu, čímž žáky velice zaujal. Ti se pak aktivně zapojovali praktickým nácvikem – tříděním obrázků odpadu do barevně odlišených krabic.

V závěru programu lektor pochválil žáky za aktivitu a spolupráci a na oplátku byl oceněn hlasitým potleskem.