Týden před Velikonocemi naši školu navštívil spolek ručních řemesel Mohelnice s připravenou velikonoční tvořivou dílnou. Žáci vyráběli velikonočního zajíčka
z netradičního materiálu. Dále si  mohli vyzkoušet zdobení vyfouknutého vajíčka voskovou technikou. Všichni zúčastnění si odnesli krásné výrobky a vzpomínky.