Zápis dětí do mateřské školy

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 vyhlašuje Z Á P I S dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025. Podrobné informace:...

Zápis dětí do první třídy

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 vyhlašuje zápis dětí do první třídy základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na školní rok 2024/2025. Zápis dětí (děti narozené do 31. 8. 2018 a děti, jimž byla odložena...

Přijímací řízení 2024-2025

Ředitelka školy vyhlašuje PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Mohelnice, Masarykova 4.   Termín podání přihlášek: od 1. 2. do 20. 2. 2024   Přijímací řízení...

Informace o přerušení provozu

Na základě oznámení stávkového výboru zaměstnanců školy, ohledně účasti v jednodenní výstražné stávce, bude dne 27. 11. 2023 přerušen provoz mateřské školy, základní školy i střední školy. Stávku organizuje ČMOS PŠ (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství) a...