Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4

Mohelnice 78985

 

 

IČO:                           60341777 – 222

ID datové schránky:     ijufcrk

e-mail:                       skola@szm-mohelnice.cz

Ředitel/ka školy

Zástupkyně ředitelky

Kancelář školy

Samostatná referentka

Hospodářka

Mgr. Jaroslava Horčičková

Mgr. Kateřina Koutná

—-

Jana Reinerová

Věra Snášelová

778 451 261

732 437 773

583 430 046

778 451 262

773 775 965