1.9. 2017 byla zahájena realizace projektu Podpora vzdělávání, který byl schválen MŠMT ČR a je financován Evropskou unií v rámci Opračního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.