Ředitelka školy vyhlašuje

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2022/2023
na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Mohelnice, Masarykova 4

Termín podání přihlášek: do 1. března 2022

Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice
Masarykova 4
789 85 Mohelnice

První kolo přijímacího řízení proběhne dne 25. 04. 2022 v 8.00 hod. v budově školy.

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá:

  • správně a úplně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu
  • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
  • školským poradenským zařízením konstatovány speciální vzdělávací potřeby žáka
  • posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče na základě motivačního pohovoru a dalších dostupných informací

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oboru 78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2022/2023:   6

Pro školní rok 2022/2023 se přijímací zkoušky nekonají.

Výsledky budou zveřejněny do 3 dnů po vyhlášení termínu přijímacího řízení
na www.szm-mohelnice.cz a na úřední desce školy.