Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4

Seznam zvolených členů školské rady

 

  • z řad pedagogických pracovníků byla do školské rady zvolena Mgr. Kateřina Koutná

 

  • z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a  zletilých žáků nebyl do školské rady dle Volebního řádu pro konání voleb do školských rad ze dne 18. března 2024 zvolen žádný zástupce

 

 

V Mohelnici dne 27. 5. 2024                                                        Mgr. Jaroslava Horčičková

                                                                                                             ředitelka školy