Zápis dětí do mateřské školy

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 vyhlašuje Z Á P I S dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025. Podrobné informace:...

Zápis dětí do první třídy

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 vyhlašuje zápis dětí do první třídy základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na školní rok 2024/2025. Zápis dětí (děti narozené do 31. 8. 2018 a děti, jimž byla odložena...

Informace o škole

Název : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 Adresa: 789 85 Mohelnice, Masarykova 434/4 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Horčičková E-mail: skola@szm-mohelnice.cz Webové...